Leeskringen

 

De groepen zitten momenteel vol, mocht u zich aanmelden, dan zetten we u op een wachtlijst.

Leeskring Nederlandse literatuur, een kleine leeskring die al zo’n twaalf jaar bestaat, begeleid door de heer Tjapke Broekema.

Wij streven ernaar elke zes weken op een maandagmiddag bij elkaar te komen. De bijeenkomsten zijn bij toerbeurt bij de leden thuis. We bespreken dan onze interpretaties van een door ons zelf gekozen roman om zo tot een diepere kijk erop te komen. Wij lezen Nederlandse literatuur (b.v. Japin, Van Dis, Wieringa, Rosenboom), maar ook vertaalde romans (b.v. Roth, McEwan).

Leeskring Wereldliteratuur, begeleider: Hans Schaffers

Een serie bijeenkomsten, eens per 6-8 weken, waarin we boeken uit de moderne wereldliteratuur bespreken en onze inzichten en leeservaringen met elkaar delen. Met wereldliteratuur bedoelen we vertaalde literatuur, uit verschillende landen en culturen. Om een indruk te geven, de afgelopen tijd hebben we bijvoorbeeld besproken:

  • Hisham Matar – De Terugkeer
  • Nino Haratischwili – Het achtste leven (voor Brilka)
  • Margaret Atwood – Het verhaal van de dienstmaagd
  • Ian McEwan – Zaterdag
  • Giorgio Bassani – De tuin van de familie Finzi-Contini
  • Julian Barnes – Het enige verhaal
  • Hilary Mantel – Wolf Hall
  • Kazuo Ishiguro – Klara en de Zon
  • Douglas Stuart – Shuggie Bain.

De leeskring bestaat uit maximaal 8 leden. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid een boek voor te stellen. De bijeenkomsten vinden meestal bij de leden thuis plaats. Er is een gespreksleider die de gedachtenuitwisseling in banen leidt.  We houden gezamenlijk een lijst bij van voorkeuren voor te bespreken boeken. Ook wisselen we achtergrondinformatie over boeken en auteurs uit.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.