Natuurwandelingen

Gecombineerde fiets- en wandeltochten met de Gilde natuurwandelgroep

Dit is een groep van (maximaal) 10 natuurliefhebbers die er elke week op woensdagmiddag op uit gaat om samen te genieten van wat er ieder seizoen te zien en te ervaren is in en om Zutphen. We hebben geen speciale leider maar bereiden om de beurt de tocht voor. Het gaat ons niet om een sportieve prestatie, maar om het samen buiten zijn en van elkaar leren.

Als regel starten we op de woensdagmiddag om 13.00 uur bij het IJsselpaviljoen en fietsen we (hooguit een 10 km) tot waar we onze wandeling van zo’n 6 – 8 km starten. Soms nemen we de trein naar bijvoorbeeld Voorst of Lochem en een enkele keer gaan we met één of twee auto’s. In de zomer passen we ons programma aan, we houden dan rekening met de Gilde-fietstochten.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.