Taalcoachproject

Zoekt u hulp bij het leren van de Nederlandse taal? Klik hier.

Het Taalcoachproject is een onderdeel van stichting Gilde Zutphen.
Doel is het begeleiden van anderstaligen van 18 jaar en ouder, die de Nederlandse taal willen leren, met name spreken en verstaan.
Onder anderstaligen bevinden zich:

  • statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning en een huis in de gemeenten Lochem of Zutphen;
  • mensen die binnen deze gemeenten zijn herenigd met hun familie of partner;
  • arbeidsmigranten, uit landen binnen de EU en van buiten de EU.

De taalcoaches van het Gilde geven wekelijks 1 tot 2 uur individuele begeleiding dus één op één, bij de taalontwikkeling van taalvragers die de Nederlandse taal als tweede taal hebben (NT-2). Dat gebeurt op een persoonlijke manier en in een informele ontspannen sfeer. Dit kan zijn bij de taalvrager thuis, in de bibliotheek, in een wijkcentrum of ergens anders. In onderling overleg wordt het moment in de week en de plek afgesproken.

De taalvragers willen Nederlands leren, bijvoorbeeld om meer sociaal contact te kunnen leggen of om ondersteund te worden bij scholing of (betaald) werk.

De taalcoach is iemand die graag mensen hierbij wil ondersteunen, begeleiden, adviseren en hen wegwijs maken in de maatschappij.

De taalcoach is iemand die deze doelstelling van harte ondersteunt en bereid is tijd vrij te maken om hieraan een bijdrage te leveren, gemiddeld 1x per week (of vaker indien wenselijk en mogelijk) gedurende een jaar op een tijdstip en plek die in onderling overleg wordt bepaald.

De voorkeuren en mogelijkheden van de taalcoaches worden middels een intakegesprek door een taalcoachcoördinator in kaart gebracht. Ditzelfde geldt voor de taalvragers. Op die manier wordt geprobeerd een optimale afstemming te vinden tussen beiden.

Taalcoachproject
De projectcoördinatie is in handen van coördinatoren. Zij voeren intakegesprekken met de taalvragers en de taalcoaches en verzorgen de koppelingen. Daarnaast ondersteunen ze de taalcoaches door middel van individuele adviezen, cursussen, themabijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Op dit moment zijn wij op zoek naar iemand die de functie van coördinator op zich wil nemen. Heeft u interesse?

Contact
Om u aan te melden als taalcoach of coördinator kunt u contact opnemen met taalcoachzutphen@gmail.com.