Organisatie

Bestuur
– Bert Vroon, voorzitter (voorzitter@derdefase.nl)
– Agaath Nouwens, penningmeester (penningmeester@derdefase.nl)
– Lex van Velzen, secretaris (secretariaat@derdefase.nl)
2x per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.

Werkgroep Huiskamer activiteiten
Er zijn 24 huiskamerbijeenkomsten per jaar.
De werkgroep maakt het activiteitenprogramma voor de Huiskamer, zorgt voor de ruimte en de gastmensen, die de koffie/thee/drankjes verzorgen.
Contactpersoon: Bert Rijcken

Werkgroep Communicatie en PR
Deze werkgroep houdt de teksten op de website en in de folder up to date en maakt persberichten voor bepaalde evenementen.
Contactpersoon: Brenda Reyne

Nieuwsbrief
We brengen een 2 maandelijkse Nieuwsbrief uit, met ervaringen, gedichten, het Huiskamerprogramma, oproepen etc.
Redactie: Charlotte v/d Drift