Nine Star Ki

Nine Star Ki is astrologische kennis afkomstig uit Japan en China die uitgaat van de energie van 9 sterren omgezet naar de 5 elementen.

Het leuke ervan is dat het relatief eenvoudig werkt. Het enige wat nodig is om iemands ster te berekenen is de geboortedatum.

Nine Star ki is vooral praktisch om te zien hoe energie tussen mensen werkt en hoe iemand in het leven staat. Ideaal voor ieder die in zijn/haar werk met mensen te maken heeft. Heel fijn om personen beter te begrijpen en ook kinderen. Om te zien waarom bepaalde relaties soepel en als vanzelf gaan en andere stroef blijven verlopen. EN om uit te vinden wat je er eventueel aan kunt doen.

In 6 lessen wordt een complete introductie gegeven, die de deelnemer in staat stelt Nine Star Ki toe te passen. Docent: Caroline Hoekx.

Caroline Hoekx

Plaats:
DWKgebouw, Leeuweriklaan 19 Zutphen.

Data en tijden:
Zes maandagen, 14.00-16.00 uur (met 15 min thee/koffiepauze).
23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, en 3 april 2023.

Kosten:
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 32,50. Beide bedragen graag voor aanvang van de cursus overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.